BÁO CÁO VĨ MÔ T1/2020 & TRIỂN VỌNG TTCK T2/2020 | Yuanta Việt Nam
Flower

Phân tích & Nghiên cứu

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuBáo cáo chiến lượcBÁO CÁO VĨ MÔ T1/2020 & TRIỂN VỌNG TTCK T2/2020

Phân tích & Nghiên cứu

BÁO CÁO VĨ MÔ T1/2020 & TRIỂN VỌNG TTCK T2/2020

04/02/2020 - 15:05

KINH TẾ VĨ MÔ THÁNG 01/2020

  • FDI tăng mạnh với nguồn vốn từ Singapore
  • Xuất nhập khẩu giảm nhẹ
  • CPI cao nhất trong vòng 7 năm
  • Chỉ số sản xuất công nghiệp giảm
  • Tỷ giá và lãi suất ổn định
  • Ảnh hưởng của dịch do virus Corona

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

  • Diễn biến thị trường trong tháng 01
  • Giao dịch khối ngoại trong tháng 01
  • Triển vọng TTCK trong tháng 02

Xem báo cáo chi tiết tại: MonthlyReport_2001

Chia sẻ: