Công bố thông tin về Quyết định số 5084/QĐ-CT của cục trưởng cục thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty CP Chứng khoán Yuanta Việt Nam. | Yuanta Việt Nam
Flower

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcCÔNG BỐ THÔNG TINCông Bố Thông TinCông bố thông tin về Quyết định số 5084/QĐ-CT của cục trưởng cục thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty CP Chứng khoán Yuanta Việt Nam.

Tin Tức & Sự Kiện

Công bố thông tin về Quyết định số 5084/QĐ-CT của cục trưởng cục thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty CP Chứng khoán Yuanta Việt Nam.

17/08/2018 - 17:20

Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam công bố thông tin về Quyết định số 5084/QĐ-CT của cục trưởng cục thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty CP Chứng khoán Yuanta Việt Nam.

Lý do: Nộp hồ sơ đăng ký thuế (thay đổi thông tin) quá thời hạn quy định từ trên 30 ngày quy định tại khoản 3 điều 5 của Nghị Định 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Mức phạt tiền: 1.400.000 đồng, không có tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ.

Tải về:

  1. Công văn 5084-QĐ-CT
  2. Xử phạt vị phạm hành chính về thuế 15.08.2018
Chia sẻ: