Flower
Trang chủTin tứcTin Nhà Đầu TưMSN, L61, CSC, S55, MPC, NBB, CTP: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

30/05/2019 - 09:33

MSN, L61, CSC, S55, MPC, NBB, CTP: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Tổng hợp thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên 2 sàn HSX/HNX.

Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan (MSN): 

Government of Singapore đã bán 50.000 cổ phiếu. Giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 50.400.140 đơn vị tương đương tỷ lệ 4,333% còn 50.350.140 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 4,329%. Như vậy, nhóm cổ đông Arrdolis, Government of Singapore vẫn còn nắm giữ tổng cộng 116.280.482 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 9,997% vốn của Masan. Giao dịch làm thay đổi sở hữu thực hiện ngày 21/5/2019.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lilama 69-1 (L61): 

Tổng công ty lắp máy Việt Nam – CTCP – người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT – đã bán 750.000 CP. Giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 3.863.862 (tỷ lệ 51%) cổ phiếu còn 3.113.862 CP (tỷ lệ 41,1%). Giao dịch thực hiện từ 8/3/2019 đến 23/5/2019.

Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA (CSC): 

Ông Đào Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 1.500.000 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 3.491.936 CP (tỷ lệ 17,03%) lên 4.991.936 đơn vị. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 31/5 đến 28/6/2019.

Công ty cổ phần Sông Đà 505 (S55):

Công ty Cổ phần ANZA đã mua 731.272 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 1.297.369 CP (tỷ lệ 12,97%) lên 2.028.641 CP (tỷ lệ 20,29%). Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 22/05/2019.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Phú (MPC): 

MPM Investments Pte.Ltd (đơn vị thuộc Mitsui & Co) đã nhận chuyển nhượng 10,2 triệu cổ phiếu MPC vào ngày 24/5 và thành cổ đông lớn nắm giữ 7,29% vốn của Minh Phú.

Trong khi đó, Phó tổng giám đốc Lê Văn Điệp bán thỏa thuận 3,93 triệu cổ phiếu. Phó tổng giám đốc Chu Văn An bán gần 2,22 triệu cổ phiếu; đồng thời bà Lê Thị Minh Quí cũng bán thỏa thuận 4,05 triệu cổ phiếu đều cùng ngày 24/5.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB): 

CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII), công ty mẹ đã mua vào hơn 1,28 triệu cổ phiếu NBB từ ngày 15/5 đến 28/5. Sau giao dịch, CII đã nâng sở hữu tại NBB lên hơn 50,44 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 54,06%.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cà phê Thương Phú (CTP):

Ông Võ Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT bán bất thành 1,51 triệu cổ phiếu CTP đăng ký bán từ ngày 24/4 đến 24/5. Như vậy, hiện tại ông Thắng vẫn đang nắm giữ hơn 1,53 triệu cổ phiếu CTP, tỷ lệ 12,72%.

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đã triển khai hệ thống Mở tài khoản Chứng khoán Online, với dịch vụ tư vấn có nhiều kinh nghiệm với chi phí hoàn toàn Miễn phí. Nhấn “MỞ TÀI KHOẢN NGAY” để được hỗ trợ. Hoàn toàn miễn phí!