Loading

PHÂN TÍCH & NGHIÊN CỨU

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuPhân tích doanh nghiệpVND: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHẢ QUAN [TG: 11.350; MT: 13.150 — NẮM GIỮ – Kém khả quan]

VND: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHẢ QUAN [TG: 11.350; MT: 13.150 — NẮM GIỮ – Kém khả quan]

06/08/2020 - 15:13

CTCP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT (VND): KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHẢ QUAN

Matthew Smith – Giám đốc phân tích 

NĂM GIỮ- Kém khả quan

Thị giá 3/8/2020: 11.350 đồng

Mục Tiêu: 13.150 đồng 

Sự kiện

Chúng tôi rất ngạc nhiên với kết quả 2Q20 của VND. Lợi nhuận tăng gấp đôi so với quý trước (QoQ) và gấp năm lần so với cùng kỳ năm trước (YoY); và như kỳ vọng của chúng tôi, lợi nhuận từ giao dịch tự doanh vẫn là động lực thúc đẩy. Đặc biệt, VND cũng công bố tỷ lệ phí môi giới bình quân và lãi suất cho vay cao nhất (theo ước tính của chúng tôi) trong bốn công ty chứng khoán chúng tôi đánh giá.

Tiêu điểm

Lợi nhuận từ hoạt động môi giới 2Q20 của VND cao nhất trong các công ty chứng khoán được chúng tôi đánh giá. Tỷ lệ phí môi giới gộp của VND ở mức 18 điểm cơ bản (bps), phù hợp với khoảng 16-21bp mà chúng tôi ước tính cho các công ty chứng khoán. Nhưng ước tính phí môi giới ròng 11 bp khá cao so với khoảng 2-7 bp của SSI, HCM và VCI. Thị phần 2Q20 của VND trên các sàn giao dịch lần lượt là: HOSE (7,3%), HNX (7,6%), UPCom (9.0%).

Lợi nhuận ròng từ hoạt động tự doanh đạt 90 tỷ đồng bù đắp cho khoản lỗ ròng 1Q20/2Q19. Cụ thể, VND công bố lợi nhuận ròng được đánh giá lại là 100 tỷ đồng nhưng lỗ ròng khi bán cổ phiếu lên đến 11 tỷ đồng. Những tài sản tài chính này chiếm 10,1% tổng tài sản 2Q20, thấp nhất kể từ 4Q18.

Lãi gộp từ các khoản cho vay giảm -19% QoQ / -26% YoY. Thị phần cho vay ký quỹ của VND không đổi ở mức 4,3% (+ 5bps QoQ / 1,3ppt YoY). Dựa trên trung bình các khoản vay cuối kỳ 1Q-2Q20, chúng tôi ước tính lãi suất cho vay của VND là 13,5% trong 2Q20, cao hơn khoảng 3ppt so với lãi suất ước tính của ba công ty chứng khoán khác.

Quan điểm

VND đã hoàn thành 81% dự báo LNST công ty mẹ cả năm của chúng tôi trong nửa đầu năm. Với mức phí môi giới và biên lãi suất cho vay cao hơn các đối thủ cùng ngành, VND dường như đang tập trung vào lợi nhuận của hoạt động kinh doanh thay vì lao đầu vào cuộc chiến thị phần – một cuộc chiến mà không thể chiến thắng bằng mức phí với thế mạnh về nguồn vốn của các công ty chứng khoán có vốn nước ngoài. Chúng tôi cho rằng đây là một tín hiệu tích cực. Cổ phiếu đã giảm 7,4% kể từ báo cáo cập nhật tháng 5 của chúng tôi và hiện đang được giao dịch chỉ ở mức P/B 0,7x.

Xem chi tiết tại: VND_2Q20 results (Trans ver)

Chia sẻ