Flower
 • VN-Index

  1212

  -15.31 (-1.25%)
 • HNX-Index

  231.08

  -2.93 (-1.25%)
 • UPCOM-Index

  90.16

  -0.41 (-0.45%)
 • VN30-Index

  1223.09

  -16.81 (-1.36%)
 • VNDiamond

  1950.73

  -32.57 (-1.64%)
 • VNFinlead

  2003.47

  -25.97 (-1.28%)
 • VNMidcap

  1777.62

  -37.24 (-2.05%)
 • VNSmallcap

  1416.93

  -25.38 (-1.76%)
Trang chủTin tứcBlogKiến thức chứng khoánTrái khoán chuyển đổi hoàn toàn là gì? – Ưu điểm và nhược điểm

05/12/2023 - 10:12

Trái khoán chuyển đổi hoàn toàn là gì? – Ưu điểm và nhược điểm

Trái khoán chuyển đổi hoàn toàn là gì? Đây một loại chứng khoán nợ mà toàn bộ giá trị của nó có thể chuyển đổi thành cổ phiếu của công ty phát hành theo tỷ lệ và điều kiện được xác định trước. Điều này có nghĩa là những người nắm giữ FCD có quyền chuyển đổi toàn bộ số nợ thành cổ phiếu tương ứng của công ty.

Trái khoán chuyển đổi hoàn toàn là gì? - Ưu điểm và nhược điểm

Trái khoán chuyển đổi hoàn toàn là gì? – Ưu điểm và nhược điểm

Trái khoán chuyển đổi hoàn toàn là gì?

Trái khoán chuyển đổi hoàn toàn (Fully Convertible Debenture – FCD) là một loại chứng khoán mà nhà đầu tư có thể chuyển đổi thành cổ phiếu của công ty phát hành trong một khoảng thời gian nhất định. 

Khái niệm

FCD là một loại chứng khoán nợ, có giá trị được chuyển đổi thành chứng khoán vốn theo quy định của nhà phát hành khi có thông báo chuyển đổi từ phía nhà đầu tư. Điều này có nghĩa là người nắm giữ FCD có quyền chuyển đổi toàn bộ giá trị của chứng khoán này thành cổ phiếu của công ty theo tỷ lệ và điều kiện quy định trước đó.

Những người nắm giữ FCD có quyền chuyển đổi chúng thành cổ phiếu của công ty theo tỷ lệ được quy định trước

Những người nắm giữ FCD có quyền chuyển đổi chúng thành cổ phiếu của công ty theo tỷ lệ được quy định trước

Điểm đặc biệt của FCD là tỉnh chuyển đổi hoàn toàn, nghĩa là toàn bộ giá trị của trái khoán có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu. Điều này phân biệt FCD từ các loại trái khoán khác như trái khoán chuyển đổi một phần, nơi chỉ một phần nhỏ của nó có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu.

Công ty sử dụng FCD có thể có lợi ích từ việc thu hút vốn mà không cần trả cổ tức ngay lập tức. Ngược lại, nhà đầu tư có cơ hội chuyển đổi FCD thành cổ phiếu, nếu họ tỷn rằng giá cổ phiếu sẽ tăng trong tương lai. Tuy nhiên, quyết định chuyển đổi hoàn toàn hay không là tùy thuộc vào chiến lược và đánh giá của từng nhà đầu tư.

Tỷ lệ chuyển đổi 

Tỷ lệ chuyển đổi của trái khoán chuyển đổi hoàn toàn là tỷ lệ nào mà mỗi đơn vị FCD có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu của công ty phát hành. Tỷ lệ này được xác định trước thông qua các điều khoản và điều kiện của FCD và thường được quy định trong tài liệu phát hành chứng khoán.

tỷ lệ chuyển đổi có thể được biểu thị dưới dạng tỷ lệ cố định hoặc tỷ lệ biến đổi theo thời gian. Ví dụ, một tỷ lệ chuyển đổi cố định có thể là 1:1, có nghĩa là mỗi đơn vị FCD có thể được chuyển đổi thành một cổ phiếu của công ty. Tuy nhiên, tỷ lệ cũng có thể được xác định theo cách khác, ví dụ như 1 FCD có thể được chuyển đổi thành 2 hoặc 3 cổ phiếu, tùy thuộc vào điều kiện và điều khoản cụ thể.

Giá chuyển đổi là giá mà những người nắm giữ FCD phải trả để chuyển đổi một đơn vị FCD thành cổ phiếu

Giá chuyển đổi là giá mà những người nắm giữ FCD phải trả để chuyển đổi một đơn vị FCD thành cổ phiếu

Điều quan trọng là nhà đầu tư cần kiểm tra tài liệu phát hành cụ thể của FCD để hiểu rõ về tỷ lệ chuyển đổi và các điều kiện liên quan để đưa ra quyết định thông tin.

Đặc điểm của trái khoán chuyển đổi hoàn toàn là gì?

Những đặc điểm của trái khoán chuyển đổi hoàn toàn đã tạo ra sự linh hoạt phù hợp cho cả công ty phát hành và nhà đầu tư trong quá trình huy động vốn. Những đặc điểm này bao gồm:

 • Công cụ nợ trung và dài hạn: FCD là một loại chứng khoán nợ, nghĩa là nó đại diện cho một khoản nợ mà công ty phát hành phải trả lại cho những người nắm giữ trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Sử dụng để vay tiền với lãi suất cố định: Công ty phát hành FCD sử dụng chúng để huy động vốn từ công chúng và trong quá trình đó, những người nắm giữ FCD sẽ nhận được lãi suất cố định trong thời kỳ nắm giữ.
 • Không có tài sản thế chấp cam kết: Điểm đặc biệt là FCD thường không được bảo đảm bằng tài sản cụ thể của công ty. Điều này có nghĩa là không có tài sản nào được cam kết để đảm bảo cho các khoản thanh toán lãi và trả nợ gốc. Điều này tạo ra mức rủi ro cao hơn cho nhà đầu tư, và họ phải dựa vào khả năng thanh toán của công ty để đảm bảo trả lại vốn và lãi suất.
Công ty phát hành FCD nhằm mục đích huy động vốn mà không phải trả cổ tức ngay lập tức

Công ty phát hành FCD nhằm mục đích huy động vốn mà không phải trả cổ tức ngay lập tức

 • Thông tin về chuyển đổi được xác định trước: Tài liệu phát hành FCD thường xác định rõ thông tin về thời gian chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi, và giá chuyển đổi để nhà đầu tư có thể hiểu rõ về điều kiện và điều khoản.
 • Lợi ích cho cả công ty và nhà đầu tư: FCD giúp công ty huy động vốn từ thị trường tài chính mà không cần trả cổ tức ngay lập tức, trong khi nhà đầu tư có cơ hội chuyển đổi thành cổ phiếu để hưởng lợi từ sự tăng trưởng của giá cổ phiếu trong tương lai.

Tóm lại, FCD là một công cụ tài chính linh hoạt và có thể làm tăng sự hấp dẫn của công ty đối với nhà đầu tư trong quá trình huy động vốn và phát triển doanh nghiệp.

Ưu điểm của trái khoán chuyển đổi hoàn toàn

trái khoán chuyển đổi hoàn toàn có nhiều ưu điểm đối với cả công ty phát hành và nhà đầu tư. Nó mang lại nhiều ưu điểm về mặt tài chính, làm cho nó trở thành một công cụ huy động vốn hấp dẫn cho cả doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Đối với chủ sở hữu 

FCD thường được phát hành với lợi suất cố định, và trong giai đoạn trước khi chuyển đổi, chủ sở hữu thường không nhận được thanh toán lãi suất dưới dạng tiền mặt. Thay vào đó, họ có quyền nhận lợi suất ở dạng cổ phiếu khi chuyển đổi. 

 • Cơ hội chuyển đổi thành cổ phiếu: Chủ sở hữu FCD có quyền chuyển đổi chúng thành cổ phiếu của công ty theo tỷ lệ và điều kiện quy định trước. Điều này mang lại cơ hội tăng trưởng và sở hữu cổ phiếu của công ty nếu giá cổ phiếu tăng sau thời điểm phát hành FCD.
 • Tính linh hoạt và lợi suất cố định: FCD kết hợp tính linh hoạt từ khả năng chuyển đổi và lợi suất cố định từ chứng khoán nợ. Điều này có thể làm cho FCD trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho những người đầu tư mong muốn cả ổn định từ lợi suất và cơ hội tăng trưởng từ chuyển đổi.
Trái khoán chuyển đổi hoàn toàn mang lại sự linh hoạt cho cả công ty và những người nắm giữ chứng khoán

Trái khoán chuyển đổi hoàn toàn mang lại sự linh hoạt cho cả công ty và những người nắm giữ chứng khoán

 • Bảo vệ trước rủi ro lãi suất: Nếu lãi suất trên thị trường tăng lên, chủ sở hữu FCD vẫn nhận được lợi suất cố định được xác định trước. Điều này có thể giúp bảo vệ họ khỏi tác động tiêu cực của sự thay đổi trong môi trường lãi suất.
 • Khả năng tham gia vào quyết định chuyển đổi: Chủ sở hữu FCD có quyền quyết định liệu họ sẽ chuyển đổi chứng khoán thành cổ phiếu hay không, tùy thuộc vào đánh giá của họ về triển vọng của công ty.
 • Diversification và quyền lực trong cấu trúc vốn: Nếu chủ sở hữu FCD quyết định chuyển đổi thành cổ phiếu, họ có thể thêm cổ phiếu vào danh mục đầu tư của họ và tham gia vào quyền lực chủ động trong công ty.

Chủ sở hữu trái khoán chuyển đổi hoàn toàn có cơ hội tận dụng nhiều lợi ích từ tính linh hoạt và tính đa dạng của FCD trong quá trình quản lý và phát triển danh mục đầu tư của họ.

Đối với công ty phát hành

FCD có thể giúp công ty phát hành tồn tại trong tình hình tài chính khó khăn và giảm rủi ro trong trường hợp khủng hoảng tín dụng. 

 • Huy động vốn mà không cần trả cổ tức ngay lập tức: FCD cho phép công ty huy động vốn từ thị trường tài chính mà không phải trả cổ tức ngay lập tức. Điều này giúp giảm áp lực tài chính đặc biệt trong giai đoạn khởi đầu hoặc khi cần vốn để mở rộng kinh doanh.
 • Giảm áp lực thanh toán lãi suất ngay lập tức: Trong giai đoạn trước khi chuyển đổi, công ty không cần thanh toán lãi suất dưới dạng tiền mặt cho những người nắm giữ FCD. Thay vào đó, lợi suất có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu khi chuyển đổi xảy ra.
 • Tăng cường cơ cấu vốn và tài chính: FCD có thể giúp tăng cường cơ cấu vốn của công ty, đặc biệt là khi cần vốn để đầu tư vào các dự án lớn hoặc để giảm nợ.
 • Khả năng chuyển đổi có thể tạo động lực cho nhà đầu tư: Việc có khả năng chuyển đổi thành cổ phiếu có thể tạo động lực cho nhà đầu tư mua FCD, đặc biệt là nếu họ tin rằng giá cổ phiếu của công ty có khả năng tăng trong tương lai.
 • Tăng tính linh hoạt trong quản lý nợ: Công ty có thể quản lý nợ một cách linh hoạt hơn với FCD, đặc biệt là khi có sự thay đổi trong điều kiện thị trường hoặc nhu cầu tài chính.

Tuy nhiên, nên lưu ý rằng, công ty cần có sự cân nhắc cẩn thận khi quản lý các loại chứng khoán nợ, bao gồm FCD, để đảm bảo rằng chiến lược phát hành và quản lý nợ phù hợp với mục tiêu và điều kiện của công ty.

Nhược điểm của trái khoán chuyển đổi hoàn toàn

Mặc dù có nhiều ưu điểm nổi bật, nhưng song song đó, FCD cũng tồn tại một số nhược điểm mà các nhà đầu tư nên lưu ý.

 • Chuyển đổi tùy thuộc vào giá cổ phiếu: Lợi ích của nhà đầu tư FCD phụ thuộc nhiều vào giá cổ phiếu của công ty. Nếu giá cổ phiếu không tăng đáng kể hoặc giảm, quyền chuyển đổi có thể trở nên ít hấp dẫn, và nhà đầu tư có thể không tận dụng được tính linh hoạt của FCD.
 • Lợi nhuận giảm khi chuyển đổi: Nếu công ty chuyển đổi FCD khi giá cổ phiếu thấp, nhà đầu tư có thể không nhận được lợi ích tốt nhất từ việc chuyển đổi. Điều này có thể xảy ra nếu công ty chuyển đổi FCD để giảm nợ hoặc để thu hút vốn mới trong thời điểm không thuận lợi cho nhà đầu tư.
 • Tình trạng tài chính của công ty: Nếu công ty phát hành FCD trong một tình trạng tài chính không ổn định, có thể có nguy cơ buộc chuyển đổi để thu hút vốn mới. Điều này có thể làm giảm giá trị của FCD và ảnh hưởng đến lợi ích của nhà đầu tư.
 • Dilution cho cổ đông hiện tại: Nếu có quá nhiều chuyển đổi FCD thành cổ phiếu, cổ đông hiện tại có thể phải đối mặt với tình trạng dilution, làm giảm tỷ lệ sở hữu của họ trong công ty.
Việc đầu tư vào FCD đòi hỏi sự cân nhắc cẩn thận về rủi ro và lợi ích

Việc đầu tư vào FCD đòi hỏi sự cân nhắc cẩn thận về rủi ro và lợi ích

 • Lãi suất biến động: Trong giai đoạn trước khi chuyển đổi, nhà đầu tư không nhận được lợi suất dưới dạng tiền mặt, điều này có thể làm giảm thu nhập ngay lập tức của họ từ FCD. Nếu lãi suất thị trường tăng lên, nhà đầu tư cũng có thể bị thiệt hại so với việc giữ các chứng khoán nợ có lãi suất biến động.

Những nhược điểm này là quan trọng để nhà đầu tư cân nhắc khi quyết định đầu tư vào trái khoán chuyển đổi hoàn toàn và khi đánh giá rủi ro và lợi ích từ quyền chuyển đổi. Vậy nên, việc đầu tư vào FCD đòi hỏi sự cân nhắc cẩn thận về rủi ro và lợi ích, đồng thời cũng cần phải hiểu rõ các điều kiện và điều khoản cụ thể của từng trái khoán. Bài viết được chia sẻ bởi Yuanta Việt Nam.