Loading

PHÂN TÍCH & NGHIÊN CỨU

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuPhân tích doanh nghiệpCTCP XÂY LẮP ĐIỆN 1 (PC1): ĐẨY MẠNH MẢNG ĐIỆN GIÓ

CTCP XÂY LẮP ĐIỆN 1 (PC1): ĐẨY MẠNH MẢNG ĐIỆN GIÓ

09/11/2020 - 13:43

Analyst: Trương Quang Bình 

MUA

Thị giá 04/11/2020: 22.700 đồng

Mục tiêu: 24.092 đồng 

Sự kiện

Lợi nhuận Q3/2020 của PC1 đã tăng vọt nhờ mảng sản xuất công nghiệp, năng lượng và bất động sản như đã được thảo luận trước đó. PC1 đang đẩy mạnh các dự án điện gió với tổng công suất 144 MW.

Tiêu điểm

Doanh thu Q3/2020 tăng 31,2% YoY lên 1.644 tỷ đồng. Điều này chủ yếu là do doanh thu xây lắp điện tăng vọt + 159% YoY, đạt 713 tỷ đồng, phần lớn trong số đó đã được chuyển từ Q2/2020 do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Doanh thu bất động sản đạt 145,5 tỷ đồng (+ 619% YoY), chủ yếu đến từ dự án Thanh Xuân. Doanh thu bán điện tăng + 80% YoY đạt 270 tỷ đồng nhờ 3 nhà máy thủy điện mới đưa vào hoạt động. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu giảm nhẹ -2,1% YoY xuống còn 4.184 tỷ đồng, tương đương 60% kế hoạch năm 2020.

LNST của CĐ công ty mẹ Q3/2020 tăng gấp đôi YoY đạt 159 tỷ đồng mặc dù chi phí tài chính ròng tăng 36,6% YoY (do không còn được vốn hóa lãi vay tại các dự án thủy điện) và chi phí bán hàng & quản lý tăng 91% YoY. Biên lợi nhuận gộp trong Q3/2020 tăng 20,4%, từ 14,6% trong Q3/2019 do bất động sản có biên lợi nhuận cao hơn và doanh thu bán điện chiếm tỷ trọng lớn hơn trong cơ cấu doanh thu. Như vậy, LNST của CĐ công ty mẹ 9T20 đã tăng + 23,5% YoY lên 373 tỷ đồng, hoàn thành 79,5% kế hoạch lợi nhuận năm 2020.

Công suất thủy điện đã được bổ sung. PC1 đã đưa vào vận hành nhà máy thủy điện Mông Ân 30MW vào Q1/2020, tiếp theo là các nhà máy thủy điện Bảo Lạc B (18MW) và Sông Nhiệm 4 (6MW) vào tháng 7. Các nhà máy mới đã nâng công suất thủy điện của PC1 lên + 48,2% đạt 169MW, đóng góp vào kết quả Q3/2020. Nợ ròng đạt 2.579 tỷ đồng, giảm -1,8% YoY. Vì vậy, tỷ lệ nợ ròng trên vốn chủ sở hữu của PC1 chỉ còn 55% trong Q3/2020, giảm từ 73% trong Q3/2019.

Triển khai ba dự án điện gió với tổng công suất 144MW. PC1 đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) cho nhà máy điện gió Liên Lập 48MW với khoản đầu tư 1.874 tỷ đồng, dự kiến sẽ vận hành vào tháng 8 năm 2021. Doanh nghiệp cũng đưa vào hoạt động 2 nhà máy điện gió 48MW (mỗi nhà máy) tại Phong Huy và Phong Nguyên với tổng vốn đầu tư 4.029 tỷ đồng. Những nhà máy điện gió này dự kiến vận hành vào Q3/2021, khi đáp ứng đủ điều kiện để được hưởng mức giá ưu đãi (FIT) là 8,5 cents / kWh.

Quan điểm

Quan điểm – Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA với giá mục tiêu là 24.092 đồng, tương đương PER năm 2021 là 7,7x. PC1 đáp ứng nhu cầu đầu tư về năng lượng ở Việt Nam với mô hình hoạt động kinh doanh bao phủ gần như toàn bộ chuỗi giá trị năng lượng bao gồm sản xuất công nghiệp, xây lắp điện và phát điện. Giá cổ phiếu của PC1 đã tăng 41% kể từ báo cáo cập nhật gần nhất của chúng tôi vào tháng 5.

Xem chi tiết tại: 20201105 PC1 3Q20 (Trans ver)

Chia sẻ