Flower
Trang chủPhân tích & Nghiên cứuPhân tích doanh nghiệpSSI: ĐẠI DIỆN CHO SỰ PHỤC HỒI CỦA THỊ TRƯỜNG [THỊ GIÁ: 23.550 ; MỤC TIÊU: 26.092 — MUA]

05/08/2022 - 13:28

SSI: ĐẠI DIỆN CHO SỰ PHỤC HỒI CỦA THỊ TRƯỜNG [THỊ GIÁ: 23.550 ; MỤC TIÊU: 26.092 — MUA]

Matthew Smith – GĐ phòng Nghiên cứu & Phân tích 

MUA

Thị giá 03/08/2022: 23.550 đồng

Mục Tiêu: 26.092 đồng

Sự kiện

SSI báo cáo LNST của CĐCT mẹ (PATMI) đạt 421 tỷ đồng vào Q2/2022 (-40% QoQ / -29% YoY). Trong nửa đầu năm 2022 (1H22), SSI đạt 31% dự báo lợi nhuận cả năm của chúng tôi, đây là con số dự báo mà chúng tôi cho rằng công ty hoàn toàn có thể đạt được do thị trường được kỳ vọng sẽ phục hồi tăng trở lại (và thị trường thực sự đã bắt đầu bước vào giai đoạn tăng).

Tiêu điểm

Thu nhập từ nghiệp vụ môi giới giảm mạnh -45% QoQ / – 54% YoY còn 117 tỷ đồng trong Q2/2022. Doanh thu từ nghiệp môi giới ghi nhận kết quả trái chiều (-25% QoQ / +28% YoY), nhưng chi phí nghiệp vụ môi giới lại không ghi nhận kết quả tương ứng với doanh thu (-14% QoQ / -10% YoY), có thể phần nào đã bị tác động bởi các khoản chi phí cố định.

Chúng tôi ước tính phí môi giới gộp của SSI đạt 19 điểm cơ bản (bp) (+1bp QoQ & YoY) nhưng phí môi giới ròng giảm còn 5bp (-1bp QoQ /     -3bp YoY) trong Q2/2022. Những số liệu này được ước tính dựa trên giá trị giao dịch Q2/2022 và thị phần của SSI trên HSX (9,8%), HNX (7,4%) và UPCom (7,3%).

SSI ghi nhận lỗ 14 tỷ đồng từ giao dịch tự doanh, so với Q1/2022 lãi 126 tỷ đồng và Q2/2021 lãi 155 tỷ đồng. Lãi ròng đã được ghi nhận là 37 tỷ đồng (-85% QoQ / -74% YoY), vẫn không đủ để bù đắp cho mức lỗ chưa ghi nhận là 51 tỷ đồng (lưu ý: Khoản lỗ này “khả quan” hơn so với khoản lỗ được hạch toán theo giá trị thị trường hồi Q1/2022 là -114 tỷ đồng). Giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ – FVTPL (17,5 nghìn tỷ đồng) chiếm 40% tổng tài sản trong Q2/2022, mức tỷ lệ cao nhất kể từ Q3/2015.

Lãi từ nghiệp vụ cho vay ký quỹ (-15% QoQ / +43% YoY) là 483 tỷ đồng, hiện đang là mảng có đóng góp lớn nhất vào doanh thu. Dư nợ cho vay ký quỹ giảm còn 14,7 nghìn tỷ đồng (-31% QoQ / -21% YoY), chiếm 34% tổng tài sản vào cuối Q2/2022. Dựa trên bình quân dư nợ ký quỹ cuối kỳ, chúng tôi ước tính lãi suất cho vay trung bình đạt 10,8% trong Q2/2022 (+70bp QoQ / +90bp YoY).

Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với SSI. Chúng tôi nâng quan điểm lên tích cực đối với ngành chứng khoán vào ngày 27/06, và SSI là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi. Giá cổ phiếu đã tăng đến 33% và giá mục tiêu mới của chúng tôi chỉ tương ứng với mức sinh lời trong 12T là +13%. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy được tiềm năng tăng giá do thị trường đang bắt đầu bước vào xu hướng tăng, tương ứng với triển vọng tích cực của chúng tôi đối với thị trường vào 2H22.

Cơ cấu tài sản hợp lý (40% là tài sản FVTPL), giúp SSI trở thành một đại diện hoàn hảo khi thị trường phục hồi vào Q3/2022. Và nguồn vốn chủ sở hữu dồi dào của công ty cũng giúp củng cố cho sự phục hồi của nhu cầu vay ký quỹ.

Xem chi tiết tại: SSI_2Q22 results (Trans ver)