Loading

PHÂN TÍCH & NGHIÊN CỨU

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuPhân tích doanh nghiệpVIETCOMBANK (VCB): LỢI NHUẬN SAU THUẾ QUÝ 3/2020 (-13% QoQ / -21% YoY)

VIETCOMBANK (VCB): LỢI NHUẬN SAU THUẾ QUÝ 3/2020 (-13% QoQ / -21% YoY)

22/10/2020 - 18:32

VIETCOMBANK (VCB): LỢI NHUẬN SAU THUẾ QUÝ 3/2020 (-13% QoQ / -21% YoY)

Analyst: Trần Văn Tánh 

NẮM GIỮ – Kém khả quan

Thị giá 21/10/2020: 86,200 đồng

Mục Tiêu: 75,140 đồng 

Sự kiện

VCB báo cáo LNST của CĐNH mẹ quý 3/2020 là 4,0 nghìn tỷ đồng (-13% QoQ / -21% YoY) do chi phí hoạt động cao và trích lập dự phòng tăng trong quý 3/2020. Trong 9T20, LNST CĐNH mẹ của VCB đạt 12,8 nghìn tỷ đồng (-10% YoY), chỉ hoàn thành 68% dự báo của chúng tôi cho năm 2020E.

Tiêu điểm

Tăng trưởng tín dụng đạt 7% kể từ đầu năm, hoàn thành 65% dự báo năm 2020E của chúng tôi.

Thu nhập lãi thuần trong quý 3/2020 là 8,7 nghìn tỷ đồng (+ 8% QoQ / -2% YoY).

Thu nhập lãi thuần trên tổng tài sản bình quân là 2,94% trong 3Q20 (+ 17 điểm cơ bản QoQ, nhưng -17 điểm cơ bản YoY), chúng tôi cho rằng là do chi phí huy động vốn giảm nhẹ nhờ tỷ lệ CASA của VCB được cải thiện và NHNN nới lỏng tiền tệ.

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ trong quý 3/2020 đạt 1,3 nghìn tỷ đồng (+ 9% QoQ, nhưng -2% YoY). Thu nhập khác (chủ yếu là thu hồi nợ xấu) là 540 tỷ đồng (+ 89% QoQ, nhưng -39% YoY).

Chi phí hoạt động tăng lên 4,6 nghìn tỷ đồng (+ 47% QoQ / + 9% YoY).

Dự phòng tăng +9% QoQ / + 35% YoY lên 2,0 nghìn tỷ đồng trong quý 3/2020. Do đó, trích lập dự phòng trong 9T20 tăng + 25% so với cùng kỳ đạt 6,0 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,01% (+ 17% QoQ nhưng -7% YoY) trên tổng nợ xấu là 7,9 nghìn tỷ đồng (+ 23% QoQ / + 3% YoY). Nợ xấu nhóm 3 tăng (+169% QoQ /+136% YoY) và nợ xấu nhóm 4 tăng (+ 74% QoQ / + 5% YoY).

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu LLR của VCB là 215% (-39 điểm phần trăm QoQ / nhưng + 30 điểm phần trăm YoY) trong quý 3/2020, đây là tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao nhất trong ngành hiện nay.

Tiền gửi CASA tăng trở lại. Tiền gửi CASA đạt 299 nghìn tỷ đồng (+ 6% QoQ / + 11% YoY). Tỷ lệ CASA của VCB là 30,5% trong quý 3/2020 (+ 2 điểm phần trăm QoQ).

Quan điểm

Chúng tôi nhận thấy VCB vẫn là ngân hàng có chất lượng cao nhất tại Việt Nam. Mức độ bao phủ nợ xấu cao nhất của VCB phản ánh sự thận trọng trong việc quản lý rủi ro tín dụng, mà không có ngân hàng nào có thể so sánh được. Chi phí tín dụng là một trong những yếu tố chính làm giảm thu nhập lũy kế của ngân hàng. Tuy nhiên, tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao giúp VCB linh hoạt hơn các ngân hàng khác trong việc giảm trích lập dự phòng trong thời gian tới, do đó giúp VCB tăng lợi nhuận mà không phải hy sinh chất lượng tài sản.

Chi phí vốn thấp được thúc đẩy bởi tỷ lệ CASA tương đối cao của VCB (ở mức 30,5%). Đây là một lợi thế cạnh tranh chính so với các ngân hàng khác, và điều này sẽ tiếp tục hỗ trợ NIM cho VCB trong bối cảnh lãi suất thấp.

Khuyến nghị NẮM GIỮ-Kém khả quan của chúng tôi hoàn toàn dựa trên mức giá tương đối cao của VCB. Ngân hàng đang giao dịch ở mức P/B 2020E 3,3x so với trung vị ngành 1,3x.

Xem chi tiết tại: VCB_3Q20_Express note (Trans ver )

Chia sẻ