Flower
 • VN-Index

  1124.44

  2.95 (+0.26%)
 • HNX-Index

  231.2

  -0.64 (-0.28%)
 • UPCOM-Index

  85.71

  0.0 (0.0%)
 • VN30-Index

  1114.89

  3.54 (+0.32%)
 • VNDiamond

  1774.25

  11.82 (+0.67%)
 • VNFinlead

  1808.44

  -5.62 (-0.31%)
 • VNMidcap

  1723.51

  -0.42 (-0.02%)
 • VNSmallcap

  1375.8

  -9.18 (-0.66%)
Trang chủTin tứcBlogKiến thức chứng khoánCổ phiếu biểu quyết là gì? Đối tượng sở hữu, quyền và nghĩa vụ

27/03/2023 - 09:24

Cổ phiếu biểu quyết là gì? Đối tượng sở hữu, quyền và nghĩa vụ

Để giúp bạn hiểu rõ và nắm bắt được cổ phiếu biểu quyết là gì và cách thức hoạt động như thế nào, Yuanta Việt Nam sẽ giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến loại cổ phiếu này trong bài viết dưới đây. 

Cổ phiếu biểu quyết là gì? Đối tượng sở hữu, quyền và nghĩa vụ

Cổ phiếu biểu quyết là gì? Đối tượng sở hữu, quyền và nghĩa vụ

Cổ phiếu biểu quyết là gì?

Cổ phiếu biểu quyết là là một loại cổ phiếu ưu đãi mà quyền hạn hơn so với thông thường ở chỗ cho phép người sở hữu có nhiều phiếu biểu quyết hơn cổ phiếu phổ thông. Người sở hữu có quyền biểu quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông. (Quy định tại khoản 28 điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014). 

Tại các doanh nghiệp, nếu như muốn bổ nhiệm cho một cá nhân muốn gia nhập vào hội đồng quản trị cũng đều sẽ thông qua các người sở hữu cổ phiếu biểu quyết này. 

Hiện nay có tất cả ba loại cổ phiếu chính như cổ phiếu ưu đãi cổ tức, cổ phiếu ưu đãi hoàn ngược và cổ phiếu biểu quyết. Mỗi loại cổ phiếu sẽ có chức năng và giá trị khác nhau hoàn toàn. Đối với loại cổ phiếu biểu quyết, loại cổ phiếu này chính là loại sở hữu nhiều số phiếu biểu quyết so với cổ phiếu phổ thông. 

So với những loại cổ phiếu thông thường khác chỉ có quyền mang giá trị sở hữu doanh nghiệp còn cổ phiếu biểu quyết sẽ có quyền quyết định đưa ra ý kiến của mình về các vấn đề trong doanh nghiệp đó. 

Người nắm giữ cổ phiếu biểu quyết có quyền tham gia vào cuộc họp cổ đông

>>> Xem thêm: Cổ phiếu ESOP là gì? Những đặc điểm nổi bật của cổ phiếu ESOP

Những đối tượng được sở hữu cổ phiếu biểu quyết?

Do ảnh hưởng đến số phiếu biểu quyết, có thể quyết định đến hoạt động của doanh nghiệp, pháp luật quy định cụ thể về các đối tượng sở hữu loại chứng khoán này. Cụ thể bao gồm:

 • Cổ đông sáng lập
 • Thành viên góp vốn

Chính phủ cũng đã quy định rất rõ để giúp cho các cổ đông hiểu rõ và tránh thắc mắc về quyền sở hữu. Các quy định được trình bày rõ như sau:

Cổ đông có quyền được biểu quyết đồng ý hay không đồng ý về các vấn đề trực thuộc trong Hội đồng quản trị với số biểu quyết cổ phiếu được quy định trong các điều lệ của công ty.

Tuy nhiên, ưu đãi của các cổ đông sáng lập chỉ có thời hạn hiệu lực trong vòng 3 năm được tính từ ngày công ty đăng ký thành công giấy chứng nhận đăng ký công ty. 

Nếu như hết thời hạn trên, cổ phần của ưu đãi cổ phiếu biểu quyết sẽ được trở thành cổ phiếu thông thường. Cổ phần phổ thông sẽ không được chuyển nhượng trở thành cổ phiếu ưu đãi biểu quyết. Với từng loại cổ phần sẽ có quyền sở hữu và nghĩa vụ khác nhau. 

Các cổ đông có quyền sở hữu cổ phiếu biểu quyết

Cổ phiếu biểu quyết có những đặc điểm gì?

Cổ phiếu biểu quyết có những đặc điểm như sau:

 • Các cổ đông sở hữu ưu đãi cổ phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết ý kiến của mình về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết. 
 • Những người sở hữu cổ phiếu biểu quyết có quyền của cổ đông phổ thông nhưng không có quyền chuyển nhượng mọi cổ phần ưu đãi biểu quyết cho người khác trừ những trường hợp thuộc quyết định thừa kế hoặc quyết định theo các bản án và tòa án. 
 • Mỗi loại cổ phiếu đều được sẽ định ra các mệnh giá khác nhau theo quy định của công ty.
 • Những người đóng góp vốn cổ phần sẽ không được rút cổ phần trừ khi công ty dừng hoạt động. 

Người sở hữu cổ phiếu biểu quyết không được chuyển nhượng cho người khác

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phiếu biểu quyết

Các cổ đông sở hữu cổ phiếu biểu quyết sẽ được hưởng những quyền lợi và thực hiện những nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ công ty đề ra.

Quyền sở hữu cổ phiếu biểu quyết

Các cổ đông sở hữu cổ phiếu biểu quyết được hưởng những quyền lợi bao gồm:

 • Có quyền biểu quyết ý kiến cá nhân về các vấn đề liên quan đến công ty thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị đồng cổ đồng cùng với số phiếu biểu quyết.
 • Có quyền được hưởng những quyền lợi như các cổ đông phổ thông nhưng tuyệt đối không được chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác khi chưa có sự đồng ý quyết định của thẩm quyền.
 • Được tham gia và biểu quyết cao so hơn so với cổ đông phổ thông. 

Nghĩa vụ sở hữu cổ phiếu biểu quyết

Các cổ đông sở hữu cổ phiếu biểu quyết sẽ phải thực hiện những nghĩa vụ như sau:

 • Cần tuân thủ và thực hiện theo Điều lệ của công ty đề ra.
 • Cần chấp hành những nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông.
 • Người sở hữu cổ phiếu biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phiếu của mình cho người khác.
 • Các cổ đông có trách nhiệm về các khoản nợ và tài sản của công ty trong phạm vi vốn đã đầu tư vào công ty. 

Người nắm giữ cổ phiếu biểu quyết phải thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ 

Qua những thông tin đã chia sẻ, Yuanta Việt Nam hy vọng sẽ giải đáp được vấn đề cổ phiếu biểu quyết là gì cho bạn trong quá trình đầu tư và thu mua các giao dịch chứng khoán.