Loading

PHÂN TÍCH & NGHIÊN CỨU

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuPhân tích doanh nghiệpCTCP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN (PNJ): PHỤC HỒI NHỜ BIÊN LỢI NHUẬN ĐƯỢC CẢI THIỆN

CTCP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN (PNJ): PHỤC HỒI NHỜ BIÊN LỢI NHUẬN ĐƯỢC CẢI THIỆN

26/01/2021 - 18:29

Analyst: Trương Quang Bình 

MUA

Thị giá 26/01/2021: 85.000 đồng

Mục Tiêu: 92.085 đồng 

Sự kiện

PNJ đã công bố KQKD Q4/2020 với doanh thu tương ứng với kỳ vọng nhưng lãi ròng vượt +10,2% so với dự báo của chúng tôi do biên lợi nhuận gộp cao hơn kỳ vọng. Công ty đang trên đà hồi phục phù hợp với sự hồi phục chung của nền kinh tế.

Tiêu điểm

Q4/2020 phục hồi với biên lợi nhuận được cải thiện. LNST tăng 11,0% YoY lên 427 tỷ đồng mặc dù doanh thu tăng 9,8% YoY, đạt mức 5,9 nghìn tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện lên 20,2% trong Q4/2020 từ mức 19,2% trong Q4/2019, do doanh thu kênh lẻ vượt trội so với các mảng khác. Ngoài ra, chi phí tài chính ròng giảm -25% YoY còn 30,4 tỷ đồng do tỷ lệ đòn bẩy tài chính giảm.

Doanh thu năm 2020 tăng 3% YoY, đạt 1,5 nghìn tỷ đồng (cao hơn dự báo của chúng tôi 0,4%). Doanh thu kênh bán lẻ tăng 10% YoY, chiếm 59,7% trong tổng doanh thu. Tuy nhiên, LNST năm 2020 giảm -10,4% YoY, còn 1,1 nghìn tỷ đồng do biên lợi nhuận gộp cả năm giảm xuống từ mức 20,4% trong năm 2019 còn 19,6% trong năm 2020. Ngoài ra, chi phí tài chính tăng +36,2% YoY, đạt 159 tỷ đồng và chi phí hoạt động tăng +5% YoY lên 1,9 nghìn tỷ đồng. KQKD cả năm 2021 của PNJ vượt 21% so với kế hoạch doanh thu và vượt 28% so với kế hoạch LNST.

Đòn bẩy tài chính giảm đáng kể. Tỷ lệ nợ ròng trên vốn chủ sở hữu trong Q4/2020 của công ty chỉ ở mức 27%, giảm đáng kể từ mức 55% trong Q4/2019.

Hoạt động kinh doanh vàng trang sức phù hợp với tổng mức bán lẻ năm 2020. Theo Tổng cục Thống kê (GSO), doanh thu bán lẻ hàng hóa và cung cấp dịch vụ phục hồi rất tích cực vào cuối năm khi tăng +9,4% YoY trong tháng 12. Doanh thu bán lẻ cả năm tăng +2,6% YoY  theo giá trị danh nghĩa và +1,2% theo giá trị thực (so với mức tăng trưởng của năm 2019 là +9,5% theo giá trị thực). Chúng tôi kỳ vọng nhu cầu về vàng trang sức sẽ tiếp tục phục hồi vào năm 2021, sự kỳ vọng này được củng cố bởi việc giá vàng đang bước vào giai đoạn tích lũy và yếu tố mùa vụ được hỗ trợ thêm bởi nhu cầu bị trì hoãn từ năm 2020.

Triển vọng năm 2021: sự phục hồi rõ ràng hơn. Dự báo doanh thu và lãi ròng năm 2021 của chúng tôi hiện tại khá thận trọng. Mô hình dự báo và định giá PNJ của chúng tôi chúng tôi đang được xem xét.

Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với PNJ. Giá cổ phiếu đã phục hồi 11,5% kể từ lần cập nhật gần nhất của chúng tôi vào tháng 11. PNJ là đại diện trong lĩnh vực vàng trang sức dài hạn và là hưởng lợi từ sự tăng trưởng của tầng lớp trung lưu.

Xem chi tiết tại: 20210125 PNJ 4Q20 results (Trans ver)

Chia sẻ